Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

  • 29/11/2022

Các biện pháp giám sát giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự bao gồm: khiển trách, hoà giải tại cộng đồng và biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng xác định người dưới 18 tuổi có hành vi phạm tội nhưng thuộc các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự, thì cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu được họ hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý.

Các biện pháp giám sát giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự bao gồm: khiển trách, hoà giải tại cộng đồng và biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

So với BLHS 1999, thì ở BLHS 2015 biện pháp tư pháp giáo dục tại xã phường thị trấn được chuyển thành một trong ba biện pháp giáo dục, giám sát. Và bổ sung thêm hai biện pháp nửa đó là khiển trách và hòa giải tại cộng đồng khi được miễn TNHS. Điều đó làm đảm bảo nguyên tắc có lợi nhất cho người dưới 18 tuổi phạm tội.

BLHS 2015 bổ sung thêm hai cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đó là cơ quan điều tra và viện kiểm sát, ở BLHS 1999 chỉ có mỗi Tòa án. Như vậy có thể thấy việc áp dụng các biện pháp này có thể thực hiện được ở bất kì giai đoạn nào của một vụ án (điều tra => truy tố => xét xử). Việc có những thay đổi như vậy sẽ phù hợp hơn với những quy định của BLHS 2015.

Tại điều 92 BLHS 2015 quy định các cơ quan chức năng áp dụng một trong các biện pháp này nếu người chưa thành niên hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý. Ở điều luật này, các nhà làm luật dùng từ “hoặc” có nghĩa là các biện pháp giám sát, giáo dục được áp dụng khi một trong hai chủ thể ở trên đồng ý. Điều này có thể xảy ra một số bất cập khi áp dụng. Ví dụ như đối với biện pháp hòa giải tại cộng đồng, nếu người đại diện đồng ý nhưng người chưa thành niên chưa đồng ý, thì việc áp dụng điểm a khoản 3 điều 94 là xin lỗi người bị hại rất khó được thực hiện. Ở đây cần sự đồng ý của cả hai chủ thể thì việc áp dụng điều luật này sẽ hiệu quả hơn.

Dưới đây là bảng so sánh về ba biện pháp giám sát, giáo dục.

 

Khiển trách

Hòa giải tại cộng đồng

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Đối tượng áp dụng

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 91 của BLHS 2015;

- Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

 

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 91 của BHS 2015;

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 91 của BLHS 2015

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 91 của BLHS 2015;

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 91 của BLHS 2015

Thẩm quyền, thủ tục áp dụng

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án.

- Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

- Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp khiển trách theo quy định của BLHS thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng.

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Việc hòa giải tại cộng đồng được thực hiện khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn TNHS.
- Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định của BLHS thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng.

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án.

- Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của BLHS thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng.

Nghĩa vụ của người được áp dụng

- Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc;

- Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;

- Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

- Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại;

- Nghĩa vụ giống với quy định của người bị khiển trách phải thực hiện

- Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;

- Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;

- Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;

- Nghĩa vụ giống với quy định của người bị khiển trách phải thực hiện

________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

  • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Email: luattsuvietnhallp1999@gmail.com

  • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Tin tức cùng danh mục

zalo-img.png