Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

KHI LY HÔN AI SẼ LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN NUÔI CON?

  • 17/03/2022

Ly hôn không chỉ đi kèm với việc phân chia tài sản mà còn là nghĩa vụ đối với con, trong đó có quyền nuôi con. Vậy khi vợ chồng ly hôn, ai sẽ là người có quyền nuôi con?

Theo quy định của Luật HNGĐ 2014 quy định sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Vậy sau khi ly hôn ai sẽ là người có quyền nuôi con.

Tại Điều 81 và Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định như sau:

- Nếu con dưới 36 tháng tuổi: Con sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

- Nếu con từ 36 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi: Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con

- Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên: Thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Trong trường hợp, cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con hoặc Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và có yêu cầu Toà án: Thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì Toà án phải phải xem xét dựa trên nguyện vọng của con. Đặc biệt trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con bên cạnh cha, mẹ em bé có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con thì bản thân người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ cũng có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con

- Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con: Thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đối với trường hợp người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên được quy định tại Điều 52 BLDS 2015:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều 52 BLDS 2015 thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 BLDS 2015 thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

Đối với trường hợp người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được quy định tại Điều 52 BLDS 2015:

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

  • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Email: luatsuvietnhat@gmail.com

  • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

zalo-img.png