Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DI CHÚC

  • 03/05/2022

Theo Bộ luật Dân sư hiện hành, di chúc được định nghĩa là “sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”, theo đó di chúc là một loại giao dịch dân sự đặc biệt, là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc thực hiện quyền định đoạt liên quan đến tài sản của mình.

Di chúc được xem là hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
  • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Về hình thức, di chúc phải được lập bằng văn bản. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Trường hợp di chúc bằng văn bản, pháp luật dân sư công nhận 04 hình thức, bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực.

Đối với di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người lập di chúc có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có 02 người làm chứng trở lên. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng; người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Đối với di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực thì việc lập di chúc được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã theo thủ tục sau:

  • Người lập di chúc tuyên bố nội dung di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực tại UBND cấp xã. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực ghi chép lại nội dung di chúc mà người lập di chúc đã tuyên bố. Sau khi xác nhận lại nội dung bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình, người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực ký vào bản di chúc; 
  • Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước chông chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực. Sau đó, công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Đối với di chúc bằng văn bản có công chứng, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên đến chỗ ở của mình để lập di chúc và thủ tục lập di chúc cũng như việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng.

_______________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

  • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Email: luatsuvietnhat@gmail.com

  • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

zalo-img.png