Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

SIẾT CHẶT HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

  • 23/07/2021

Quy định mới được xây dựng và ban hành theo đề xuất của Bộ TT&TT nhằm kiểm soát một cách chặt chẽ hơn hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như Google, Facebook, Youtube,...

Vào ngày 20/7 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP, có hiệu lực vào ngày 15/9/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định mới được xây dựng và ban hành theo đề xuất của Bộ TT&TT nhằm kiểm soát một cách chặt chẽ hơn hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như Google, Facebook, Youtube,...

Theo đó, nghị định này không chỉ điều chỉnh đối với những đối tượng quảng cáo là người Việt Nam mà còn điều chỉnh người nước ngoài có hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Theo Nghị định số 70/2021, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới cần thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT trước khi hoạt động.

Cụ thể, các nền tảng xuyên biên giới cần thông báo tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở, địa chỉ đặt máy chủ hoặc đầu mối liên hệ tại Việt Nam 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) là cơ quan tiếp nhận và sẽ có trách nhiệm gửi giấy xác nhận trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo.

Các nền tảng xuyên biên giới phải thực hiện quy định không đặt sản phẩm quảng cáo vào các nội dung vi phạm pháp luật. Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT&TT, các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, phải cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng.

Đối với người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có quyền yêu cầu không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm theo Luật An ninh mạng và Luật Sở hữu trí tuệ.

Do đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có biện pháp kỹ thuật để kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật trên hệ thống cung cấp dịch vụ. Không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được thông báo vi phạm pháp luật.

Bộ TT&TT sẽ là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm. Đồng thời có trách nhiệm rà soát, kiểm tra nội dung vi phạm, gửi yêu cầu xử lý đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ TT&TT, các đơn vị phải thực hiện xử lý vi phạm trong vòng 24 giờ. Sau thời hạn trên, nếu không xử lý và không có lý do chính đáng, Bộ sẽ thực thi các biện pháp ngăn chặn các quảng cáo này.

Trong trường hợp phát hiện các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện ngăn chặn ngay các quảng cáo vi phạm.

SIẾT CHẶT HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

zalo-img.png