Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 • 08/04/2022

Giám đốc thẩm là thủ tục xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

1. Các căn cứ, điều kiện để kháng nghị
 • Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định pháp luật;
 • Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

2. Người có thẩm quyền kháng nghị
 • Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TANDCC, Tòa án khác.
 • Chánh án TANDCC, Viện trưởng VKSNDCC có quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi lãnh thổ.

3. Thời hạn
 • Thời hạn để đương sự đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị là 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật để họ xem xét kháng nghị.
 • Thời hạn để người có thẩm quyền kháng nghị kháng nghị là 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị 03 năm nhưng đương sự đã có đơn đề nghị kháng nghị trong thời hạn và sau khi hết thời hạn đương sự tiếp tục có đơn đề nghị hoặc bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị.

________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

 • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

 • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

 • Email: luatsuvietnhat@gmail.com

 • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

zalo-img.png