Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

THỦ TỤC KHÁNG CÁO THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 • 07/10/2021

Trong quá trình giải quyết cũng như đưa ra quyết định hay bản án của Tòa án; không thế tránh khỏi việc không đồng tình từ người bị hại, bị cáo hay những cá nhân, tổ chức có liên quan. Vì thế, pháp luật đã quy định một khoảng thời gian nhất định để những người không đồng tình có thể tiến hành kháng cáo và trong thời gian này, các bản án sơ thẩm hoặc quyết định sơ thẩm sẽ không có hiệu lực pháp luật ngay khi ban hành.

 • Chủ thể có quyền kháng cáo

     Kháng cáo là quyền của một số người tham gia tố tụng vụ án hình sự; Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về những người có quyền kháng cáo bao gồm:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án; quyết định sơ thẩm.
 • Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi; người có nhược điểm về tâm thần; thể chất mà mình bào chữa.
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án; quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án; quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi; người có nhược điểm về tâm thần; thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi; nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.
 • Thời hạn kháng cáo

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời hạn kháng cáo như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án; ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

     Có thể thấy là, đối với bản án sơ thẩm thì thời hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Còn đối với quyết định sơ thẩm thì là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Cách xác định thời hạn kháng cáo trong các trường hợp cụ thế:

 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam; Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam; Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam; Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn.
 • Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn.
 • Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.
 • Trình tự, thủ tục kháng theo quy định của pháp luật

- Đơn kháng cáo

     Người có quyền kháng cáo theo quy định của luật này sẽ phải làm đơn kháng cáo theo mẫu (mẫu đơn kháng cáo), trong đơn phải nêu rõ các thông tin như: Thông tin người kháng cáo; nội dung kháng cáo, phạm vi kháng cáo, lý do kháng cáo…và ký vào đơn kháng cáo. Đối với trường hợp gửi qua Giám thị trại giam; trưởng Nhà tạm giam thì phải có chữ ký của những người này

- Nộp đơn kháng cáo

     Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo cùng với chứng cứ; tài liệu; đồ vật kèm theo (nếu có) đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm và ra bản án sơ thẩm. Hoặc gửi đến Tòa án cấp trên trực tiếp sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án. Đơn kháng cáo có thể gửi qua Giám thị Trại tạm giam; Trưởng Nhà tạm giữ để chuyến đền Tòa án co thẩm quyền.

- Thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo

 • Sau khi nhận được đơn kháng cáo; biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật này.
 • Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 338 của Bộ luật này.
 • Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.
 • Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định của Bộ luật này nhưng quá thời hạn kháng cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
 • Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật này.

__________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

 • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP
 • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP
 • Email: luatsuvietnhat@gmail.com
 • Hotline: 0967 583 973

Địa chỉ:

-Văn phòng 1: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

-Văn phòng 2: 431 Tân Sơn, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.

zalo-img.png