Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ONLINE

  • 03/05/2022

Hộ, cá nhân bán hàng online phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.