Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

TỘI ĐÁNH BẠC CÓ BỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

  • 20/08/2021

Hiện nay do nhiều khi thiếu hiểu biết nên nhiều người đã vô tình không biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tội đánh bạc là một trong những tội phạm xảy ra rất phổ biến, nó diễn ra ở mọi nơi đặc biệt trong các dịp lễ tết , hoặc các nơi tập trung đông người. Nhiều khi vi phạm bản thân nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi giải trí thông thường và chưa hiểu rõ về hậu quả xảy ra của nó. Khi đã vi phạm vào qui định của pháp luật hình sự thì mặc nhiên bạn phải chịu các chế tài tương ứng với hành vi mà mình gây ra.

I. Tội đánh bạc bị xử phạt như thế nào?

1. Quy định của tội đánh bạc theo qui định của Bộ Luật hình sự hiện hành

Hiện nay do nhiều khi thiếu hiểu biết nên nhiều người đã vô tình không biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tội đánh bạc là một trong những tội phạm xảy ra rất phổ biến, nó diễn ra ở mọi nơi đặc biệt trong các dịp lễ tết , hoặc các nơi tập trung đông người.  Nhiều khi vi phạm bản thân nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi giải trí thông thường và chưa hiểu rõ về hậu quả xảy ra của nó. Khi đã vi phạm vào qui định của pháp luật hình sự thì mặc nhiên bạn phải chịu các chế tài tương ứng với hành vi mà mình gây ra.

Để giúp các bạn nắm rõ hơn các qui định của pháp luật chúng tôi xin đưa ra một số quan điểm pháp lý như sau về tội đánh bạc.

2. Tội đánh bạc là gì ?

Hành vi khách quan của Tội đánh bạc có thể được thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật, không giới hạn về hình thức số lượng người tham gia, vào trò chơi mà người thắng cuộc có thể thu lại được một khoản tiền hoặc một khoản lợi ích vật chất từ người thua hoặc người tổ chức.

Hành vi này là hành vi trái phép khi trò chơi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc  được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng không được thực hiện đúng do với giấy phép được cấp.

3. Cách tính tiền, giá trị vật dùng để đánh bạc

Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5 triệu đồng) và không thuộc một trong các trướng hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội được quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

+ Trường hợp số tiền, giá trị hiện vật dùng  để đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó.

+ Trường hợp đánh bạc từ 02 lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu trở lên) thì người đánh bạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

+ Trường hợp đánh bạc từ 05 lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 5 triệu đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết định khung có tính chất chuyên nghiệp.

Số tiền (bao gồm cả hiện vật quy ra tiền) dùng để đánh bạc của tất cả những người cùng tham gia trực tiếp đánh bạc với nhau (trên chiếu bạc, được cất giấu trong người hoặc chỗ khác nhưng được xác định là dùng để đánh bạc). Số tiền người đánh bạc bỏ ra và thu được (nếu có) qua hình thức đánh bạc gián tiếp (cá cược bóng đá, chơi số đề….) trong một lần tham gia.

4. Cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm hình sự của tội đánh bạc

Cơ sở pháp lý quy định về tội danh này, được quy định tại điều 32 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.