Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

YÊU CẦU PHẢN TỐ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

  • 23/09/2022

Yêu cầu phản tố là yêu cầu của Bị đơn đối với Nguyên đơn hoặc Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được quy định tại điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án hoặc thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu độc lập của Tòa án, Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố đối với những yêu cầu trên. Thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố phải trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định yêu cầu phản tố được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của Nguyên đơn, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Trường hợp này có nghĩa là Bị đơn có nghĩa vụ đối với Nguyên đơn, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và ngược lại. Do đó Bị đơn có yêu cầu để bù trừ nghĩa vụ mà họ phải thực hiện đối với các yêu cầu trên. Ví dụ: Nguyên đơn A có đơn khởi kiện yêu cầu Bị đơn B phải trả lại tiền thuê nhà còn nợ của năm 2020 là năm triệu đồng. Bị đơn B có yêu cầu đòi Nguyên đơn A phải thanh toán cho mình tiền sửa chữa nhà bị hư hỏng và tiền thuế sử dụng đất mà Bị đơn đã nộp thay cho nguyên đơn là ba triệu đồng.

  • Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của Nguyên đơn, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Ví dụ: A có chiếc xe ô tô thuộc sở hữu riêng đã bán cho C, nhưng nói với con (B là con của A) là cho C thuê mỗi tháng năm triệu đồng. Sau đó A chết, B khởi kiện yêu cầu C phải thanh toán tiền thuê xe trong một năm qua là sáu mươi triệu đồng. C có yêu cầu phản tố yêu cầu Toà án công nhận quyền sở hữu xe ô tô và có tranh chấp. Nếu Toà án chấp nhận yêu cầu phản tố của C, thì dẫn đến không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của B đòi C thanh toán tiền thuê xe ô tô.

  • Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của Nguyên đơn, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì sẽ làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.\

________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

  • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Email: luatsuvietnhat@gmail.com

  • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

zalo-img.png